Master of Business Administration

حسابداری و امور مالی

دانشگاه لیدز

دانشگاه لیدز

United Kingdom, England, Leeds

این دوره حسابداری و مالی در دانشگاه لیدز معافیت های قابل توجهی از نهادهای حرفه ای حسابداری اصلی ارائه می دهد. شما یک پایگاه قوی از دانش و مهارت های توسعه, آماده سازی شما را برای یک حرفه ای در حسابداری و یا امور مالی, و همچنین طیف وسیعی از بخش های دیگر.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2022-09-27

تاریخ برگزاری

2022-01-15

درباره این دوره

شما درک عمیقی از نحوه استفاده و مدیریت اطلاعات مالی در داخل سازمان ها و چگونگی گزارش آن، چه در داخل و چه از نظر خارجی توسعه خواهید داد. شما در مورد اقتصاد مدرن، ماهیت کسب و کار و نقشی که حسابداری و امور مالی می تواند در درون آن ایفا کند، یاد خواهید گرفت. ماژول های اصلی مهارت های تحلیلی خود را توسعه و به شما درک گسترده ای از موضوعات کلیدی در اقتصاد، حسابداری مالی و مدیریت، امور مالی شرکت ها و تجزیه و تحلیل مالی است. شما همچنین می توانید مطالعات خود را با ماژول های اختیاری به عنوان متنوع به عنوان حسابداری پزشکی قانونی، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مدیریت استراتژیک خیاط. حرفه ای تعداد   زیادی از فارغ التحصیلان از دوره حسابداری و مالی در دانشگاه لیدز تبدیل به حسابداران واجد شرایط اما انواع گزینه های در دسترس شما به عنوان یک فارغ التحصیل وجود دارد. به عنوان مثال، فارغ التحصیلان اخیر به عنوان بانکداران خرده فروشی و سرمایه گذاری، کارآموزان مدیریت، کارمندان دولتی، کارگزاران، حسابرسان، تحلیلگران مالی، مدیران اعسار، و مشاوران مالیات و کسب و کار به کار رفته اند.

دوره ها شامل اعتبارمالی شرکت هاو تجزیه و تحلیل مالیمهارت های تجاری برای متخصصان امور مالی متوسط حسابداری مالیحسابداری متوسط مدیریت حسابداری

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

A-level: AAAGCSE: 5 GCSEs at grade C/4 or higher including Mathematics grade A/7 and English Language grade B/6 or equivalent, or an appropriate English language qualification. اگر شما یک B/6 در GCSE ادبیات انگلیسی ما درجه 5 یا C/4 به زبان انگلیسی GCSE را قبول کنید.

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا