تعداد کل لایک ها: ۴

??‍?‌ دوست دارم همیشه یه برنامه نویس موفق و خلاق بمونم و استارتاپهای موفق در کشور های مختلف خلق کنم✌️
درونگرا ـ کمالگرا ـ کامپیوترگرا - برنامه نویس گرا - مجرد گرا و قص علی هذا...