سلام من صمد علی مددی ام، کسی که دغدغه‌ی اصلیش بهبود، رشد و توسعه‌ی شغلی خودشه و در این راه دوس داره به دیگران هم کمک کنه.