راه محلی است برای دانسته‌های مهاجرت به کانادا،‌ آموزش بازاریابی،‌ ایجاد کسب و کار و استارت‌آپ.