آیا رزومه جای اشاره به ورزش هست؟

آیا رزومه جای اشاره به ورزش هست؟
یکی از دوستام که دونده‌ ست ازم خواست براش یه رزومه درست کنم که توش دست...