حدود 6 سالی هست که برنامه نویسی میکنم و در حال حاضر برنامه نویس و سرپرست تیم موبایل بانی مد هستم. همه جا منو با @Mgoldast میتونید پیدا کنید. و خیلی مشتاقم از تجربیات دوستان استفاده کنم.