برای داشتن یک شعبه از مک دونالد چقدر باید هزینه کنم؟

برای داشتن یک شعبه از مک دونالد چقدر باید هزینه کنم؟
قبل از هرچیزی، به تاریخچه مک دونالد از زبان ویکی پدیا میپردازم:مک‌دون...