رزومه

رزومه
بعد از سوختن هارد لپ تاپ و نابود شدن فایل هام.تصمیم گرفتم یک رزومه جدی...