از ویروس کرونا به بورس ایران

از ویروس کرونا به بورس ایران
در این یادداشت قصد دارم درمورد دغدغه‌های مردم صحبت کنم و گریزی هم به ا...