آیلتس آکادمیک می خوای یا جنرال ؟‌

آیلتس آکادمیک می خوای یا جنرال ؟‌
خوب قرار بود براتون از تفاوت های آیلتس جنرال و آکادمیک بگم. خوب اول با...