انگشتم فدای قولم - کارآفرینی که شکست‌خورد و انگشتش را برید!

انگشتم فدای قولم - کارآفرینی که شکست‌خورد و انگشتش را برید!
در انباری نمور در شهر Ålesund که بر روی جزیره‌های جدا شدهِ از خاک کشور...