تعداد کل لایک ها: ۱۹

یک بازی ساز مستقل که داره به عنوان برنامه نویس در تیم Acid Green Game بر روی بازی های کامپیوتری کار می کنه.
طراح و توسعه دهنده بازی - سرپرست جلوه های ویژه کامپیوتری
https://amirihusayn.github.io
معماری خوندم ولی در نهایت بازی‌سازی منو اغوا کرد!
پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
از برنامه‌نویسی و طراحی بازی می‌نویسم.
بازی ساز مستقل و برنامه نویس در TeamLuckyDice. وب سایت شخصی : www.mhalizadeh.com
پژوهشگر هنر، تهیه کننده و طراح بازی. مدیرمسئول www.bazinegar.ir
زیستن در روایت من / جستجوگر - Seeker
از کتاب ها، افکار، آدم ها، قصه ها...