تعداد کل لایک ها: ۴

https://www.instagram.com/juniorfrontend.ir/
پسری با ذهن سرما خورده | برنامه نویس تفننی | هیجان دوست | پیاده کننده ایده‌های مسخره | مهندس آی تی
برابری خواه | مخالف روزمرگی | شوخ و شیطون | دائم الآپدیت