لایک‌های پست

دکترا در فرانسه

تعداد کل لایک ها: ۸

Digital Marketer
در حال فرار از اهمال کاری
غزلی از جنس آزادی ها هستم علاقه مند به محیط زیست زبان و کتاب.
بیشتر مطالب این صفحه بازنشرند چون به نظرم ارزشش را دارند. علی حسین‌زاده هستم.
دانشجوی دکترای کامپیوتر - پدر رباتها :)